Öppen bok 49:4

Öppen bok nr 53 (eller 49:4 med vårt tillfälliga sätt att numrera)

den 25 april 2017

Så var det dags för 2017 års första Öppen bok. De som kom till Bygdegården den här kalla och blåsiga kvällen var Margit Arweson, Bert Arweson, Leo Lövdahl, Arne Mallin, Nils Stobaeus, Kristina Stobaeus, Lotta Landerholm, Astrid Johansson, Hans Arweson, Lars-Ulle Gadefors, Bengt Karlsson, Åsa Karlsson, Lilly Vävare och Gunilla Carlson.

I slutet av förra året visade det sig att vi nog hade för mycket material för att få plats med i en bok, Skrift 4. Därför bestämde vi efter jul att vi skulle spara en del till ytterligare en del, Skrift 5, som vi planerar att ge ut 2018.

Vi gick igenom det som kommer i årets bok. Innehållet kan grovt beskrivas i de här områdena:

  • Inledning och bakgrund
  • Lite gammaldags
  • Jordbruk och skogsbruk
  • Strandbad och sommarjobb
  • Jakt och fritid
  • Handeln
  • Skomakarens hus

Bland det som blir kvar till Skrift 5 är bland annat fiske, båtsmän och spelmän.

Bland dem som kommit den här kvällen var det flera som skrivit bidrag till årets bok och några av dem kommenterade sina berättelser. Några hade också med sig rättelser framför allt på namn på bilder. Vi diskuterade hur vi skall stava ord på gutamål.  För att göra det enkelt har vi bestämt att använda Gutamålsgillets ordlista.

Vi hade döpt boken till En bygd i förvandling. Lotta tyckte att jordbruket behövde lyftas fram i titeln och föreslog Jordbruk, handel, jakt och fritid. Basgruppen får fundera en gång till.

Sockenföreningen har bestämt att vi skall köpa 350 ex av Skrift 4 och ytterligare 50 ex av Skrift 1 som i princip är slutsåld. Boksläpp blir som vanligt första söndagen i juli kl 14, i år är det 2 juli.

Lilly tog upp hur vi genom sockenboksarbetet fått många kontakter, gamla och nya. Själv hade hon av en slump träffat på en gammal Gothembo, Alva Cederblad, och kunde förmedla kontakt med hennes gamla barndomsvän från kapellet i Gothem, Linnea Westberg.

Nästa Öppen bok bestämde vi till måndagen 5 juni kl 18 i Bygdegården.

Antecknat av

Gunilla Carlson