Tummungsbod – Gamle strand

Tummungsbod hette detta fiskeläge från början och sedan Gamle strand.
Hit kommer du lättast genom att åka till Botvaldevik (väg 146 har skylt). Men det går även att gå från Gothemhammar, där Byngnu var det sydöstligaste fiskeläget, över strandängarna. När det är torrt fungerar också cykel. Observera att djur går här, så varje grind som öppnas måste också stängas.

Här finns uppgifter från åtminstone tidigt 1700-tal. Dokumentation innan är ju ofta mer osäker (bortsett från skattelängorna från mitten av 1600-talet). Fiskeläget har i alla fall använts från dess och in på 1950-talet. Då behövdes mer djup för de större båtarna som började användas, och nu sker härifrån endast husbehovsfiske.

Flera bodar finns och bland annat en gammal liggbod i kalksten för övernattning. Fiskeläget är klassat som särskilt intressant i Gotlands Regions Kulturmiljöprogram.