Öppen bok 47

Öppen bok 47

Anteckningar från den 17 maj 2016

Det blev en glädjande stor uppslutning till årets första sockenboksträff. De som kom var Lennart Andersson, Bert Arweson, Hans Arweson, Margit Arweson, Gunilla Carlson, Jan Carlson, Ulla Carlson, Lars-Ulle Gadefors, Astrid Johansson, Bengt Karlsson, Åsa Karlsson, Lotta Landerholm, Leo Lövdahl, Arne Mallin, Anders Stenström, Kristina Stobaeus, Nils Stobaeus och Lilly Vävare

Gunilla hälsade välkommen och uttryckte sin glädje över att så många kommit och att hon nu kunde berätta att ”Gothem- en strandsocken” Skrift 3 heter ”Om föreningar, händelser och utveckling”. Den omfattar ca 250 sidor och ska presenteras i Bygdegården söndagen den 3 juli. Sockenföreningens styrelse har bestämt att priset blir 200 kronor. Hasse kunde meddela att han precis lämnat boken till sockenföreningen för deras beställning till tryckeriet.

Nu är det därför dags att ta oss an Skrift 4. Gunilla presenterar översiktligt det tänkta innehållet. Under det övergripande arbetsnamnet ”Näringsliv” ska det bland annat inrymmas jord-och skogsbruk, fiske, handelsbodar och båtsmän. En hel del är redan skrivet eller under arbete. Som vanligt gick vi” laget runt”.

Jan har skrivit om byordningen. Dessutom har han ett avsnitt om båtsmän, som Ulla jobbar med illustrationer till.

Astrid och Åsa har intervjuat några äldre bondkvinnor om gotländska mattraditioner. De har noterat att det fanns olikheter inom socknen.

Lennart tog upp frågan om ”bidlagen”. Tyvärr finns det för många oklarheter för att något ska kunna skrivas. Anders har redan skrivit om handelsbodar i Gothem. Lennart tyckte att berättelsen om handlare Falks piga, som vandrade med en ko till stan skulle kunna vara med.

Bert hade under tre somrar jobbat på mejeriet och vill försöka skriva ner sina minnen därifrån. Från Kristina och Nils hoppas vi på ”Sagor och sägner om skomakaren”.

Lotta har åtagit sig den stora delen om jord-och skogsbruk. Hon har gjort en sammanställning av uppgifter från laga skiftet 1903-1909. Hon berättade om det minsta boningshuset. I det hon skriver vill hon väva in berättelser om några människor. Arne har funderat på att skriva ner sina minnen från Botvalda. Han visade också ett gammalt familjefoto från Kaupungs och Jan passade då på att uppmana oss att leta fram liknande bilder.

Bra om Lotta, Åsa, Astrid och Arne håller lite kontakt eftersom deras ämnen tangerar varandra.

Till jordbruksdelen passar Margits berättelse om slåtteröl mycket bra liksom det Leif Ekengren, Lars-Ulle och Bengt kan berätta om sågar och kvarnar. Lotta ville veta vilka sågar och kvarnar som fanns utmed Gothemsån.

Gunilla ska skriva om Stiftelsen Gothems Strandbad och Hasse ansvarar för det stora fiskeavsnittet. Leo ser fördelar med att Skrift 4 kommer att ha två stora delar.

På en fråga om hur många gårdar, som ska vara med i kommande skrifter svarade Jan att det i slutet av 1800-talet fanns ca 100 gårdsparter, vilket innebär ett stort material att hantera.

Efter kaffet och upprepade uppmaningar om att leta bilder skickades provboken på” Skrift 3” runt till uppskattande kommentarer.

 

Nästa Öppen bok blir vid Vitviken tisdagen den 12 juli kl. 19.00.

Vi ses dock förhoppningsvis redan söndagen den 3 juli kl 14.00 i Bygdegården då presenteras och försäljes ”Skrift 3”.

Gunilla avslutade med att tacka för allas medverkan och välkomna till sommarens sockenboksarrangemang.

 

Antecknat av Lilly Vävare