Kvarnvandring 1A, ca 3 km

Se karta i Vandringsleder

I Gothem centrum tar du av mot Hangre/Hangreby och färdas 2 kilometer. Snett in till vänster pekar en skylt in mot Storsunds naturreservat. Du befinner dig på en skogsväg som heter Agbodväg för att den går ner till Agbod (Se mer om Agbod i Fiskelägen). Här är du för att få en skön promenad och uppleva gamla kvarnar och sågar.

Efter ungefär 200 meter är du uppe på ett backkrön som heter Korsbacke. Agbodväg, som förr hette Såggata, korsades här av en väg, där den åt nordväst gick till Hinser och därför kallades Hinser såggata. Av den syns nu knappt några spår. In till höger går Qvarnegata, markerad med blåa plastband.

En bit ur en karta från skifte av Stora Gajrvide 1826, med de gamla vägarnas namn
Qvarnegata, 2020

Här på Korsbacke börjar vi vår vandring. Du ska gå in snett till höger på Quarnegata och runt 600 meter fram till en lite större skogsväg där du tar av till vänster. Den kallas i nutid Ivars svängar. Följ den cirka 300 meter och du är framme vid Agbodväg. Vik av till höger.

Nu är du strax framme vid Kyrkebinge såg (Mer finns att läsa i Kyrkebinge såg och andra sågar och kvarnar). Den gamla fördämningen går att spåra strax bakom de västra bandtunen. Detta är den första vattensågen att undersöka på vandringen!

Gå över bron och passera två ränner. Här vid en av dem ska förr Kyrkebinge kvarn ha legat. Den ska haft samma damm som kraft för sina stenar som sågen. Alldeles strax efter sågen (drygt 50 meter) ser du en stolpe med märkning för Naturreservat.*

Här ska du gå in till vänster genom myrmark cirka 50 meter, och du är framme vid Södra Spängar i Storsund. Ta till vänster (Läs mer om Storsund i Natur).

Nu passerar du snart de mäktiga resterna av den fördämning som hört till Lilla Gajrvides kvarn och såg. Den första bron går över huvudrännan och den andra över det som var en avtappningsmöjlighet om vattnet stod för högt i dammen. Den här kvarnen användes in på slutet av 1920-talet, och det är den andra vattendrivna kvarn och såg att fundera över vid vandringen.

Dags att gå en kringelkrokväg norrut längs sydvästra delen av Sund med stora tallar och granar. Du kommer fram till spången ut mot Storsunds fågeltorn (Se mer i natur: Fåglar och växter). När du varit uppe där och tittat på fåglar och den vackra utsikten går du tillbaka drygt 50 steg. Där är det ganska lätt att gå ner från spången med stöd av en tall, och du hittar den slingriga stig/väg som förut gick fram och tillbaka till fågeltornet. Följ den drygt 300 meter och du är åter framme vid Agbodväg. Här kan du vila en stund på de stora stenarna som hindrar infart av bilar.

Nu tar du av till höger på Agbodväg genom skogen (fast självklart kan du ta samma väg som du kom, alltså gå rakt fram och sen till höger). På sena försommarkvällar kan nattskärror flyga över här och du får kanske höra deras surrande läte (lite likt hur symaskiner lät, åtminstone förr). Efter cirka en kilometer på Agbodväg är du åter framme vid Korsbacke.
Här kan du sluta, men …

… här finns möjligheten att följa Agbodväg 200 meter till dess början vid Hangrebygate. Följ asfaltvägen till höger och sväng in en grusväg. Efter ytterligare 200 meter är du framme vid den Lilla Gajrvide kvarn och såg som stod klar här 1932 och som fortfarande kan brukas med tändkulemotorn som finns kvar och kan startas. I den här kvarnen har material återanvänts från den gamla som låg nere vid Storsund.

Lilla Gajrvides kvarn och såg. Den stod klar här 1932 och ersatte den gamla som låg vid utflödet till Sund

Kvarnvandring 1B – drygt 3,5 kilometer:

Du går precis som i Kvarnvandring 1 men i stället för att snedda över till Södra spängar vid * fortsätter du Agbodväg ner tills du kommer till skylten som Naturvårdsverket satt upp. Där finns en rastplats och en parkering. En stig leder ner till början av Södra spängar. Du kan se mer av myrmarken, liksom Sundskäldu, en källa som inte ska torka ut ens heta somrar. Följ spången fram tills du kommer till platsen där den kortare leden kom in, alltså strax före resterna av Lilla Gajrvides kvarn- och sågdamm. Fortsätt som i första vandringsidén.

Sundskäldu