Om Gothem

Gothem är platsen vi längtar till, där känner vi oss hemma

Så inleds sången Hyllning till Gothem, och så är det.

Gothem är en strandsocken med lång kustlinje på Gotlands nordöstra sida. Här bor cirka 380 personer, och här finns gott om sevärdheter att ta del av.
På somrarna är vi många fler som bor i Gothem eftersom socknen är uppskattad av dem som kan vara i med oss just den tiden.

Gothem, en av Gotlands största socknar, består till stor del av skog med naturreservat, men också vackra strandängar, åkermark och ängen. För att inte tala om sandstränderna, liksom unika möjligheter till naturupplevelser och djupdykning i fornlämningarna som berättar om mänsklig historia många tusental år tillbaka.

Föreningsliv, gympa och körer lever i socknen. Det gör också lokal produktion av råvaror med förädling till färdiga produkter som honung, ljus, korv och kött, bröd liksom grönsaker och bär med vidarebehandling till sylter, chutneys, ketchup och kryddblandningar.

Gothem har möjlighet till övernattningar liksom att hyra festlokaler. Sommartid finns också flera campings- övernattnings- fika- och matställen.
Se vidare under Äta och Bo liksom Sockenföreningen på Hemsidan.

Vill du kan du nedan läsa om Gothems historia. Sedan klicka dig vidare för information om samlingsplatser i socknen. Sedan om Sockenföreningen, Sockenboken, Föreningar samt vidare Arkiv, där du hittar Gothems gamla hemsida. Under Sevärdheter får du mer information om besöksmål i socknen. 

Gammal tid i Gothem

Även om socknar nog inte började bildas förrän för cirka 1000 år sedan så vet vi att människor har funnits inom vårt område redan för 8000 år sedan (Se vidare i Fornlämningar). Namnet Gaautheym, Gauthem, har funnits redan på 1300-talet, där Gaut ska ha haft betydelsen utflöde.

Gothem betyder ungefär hembygden kring åmynningen.
Gothemån hade på 1300-talet övergått från att vara en tidigare tusenårig vik till att alltmer bli en myrmark. Gotlands största å med sjöbildningar hade/har sin sista sträcka här genom nuvarande Lina myr före utflödet i Östersjön (Se mer om Lina myr).

Socknen har befolkats mer bofast från brons- och järnålder med djurhållning samt jord- och skogsbruk, liksom fiske och jakt. Men i Gothem, liksom andra kustliggande socknar var handel med sjöfart länge en viktig del av försörjningen. Särskilt fram till mitten av 1300-talet då allt ändrades drastiskt genom digerdöden och sedan danskt övertagande.

Vägar har skapats sedan tusentalet, byggnader byggts upp och flyttats runt dem. Gothem ska ha kristnats då på 1000-talet och nuvarande kyrka byggts mellan mitten av 11- och 13-hundratalen. Alltså en tid då det ännu fanns rika handelsmän i verksamhet som kan antas ha stått för stora delar av kostnaderna.
När Gotland i mitten av 1600-talet övergick från det danska 300-åriga styret finns beskrivningar i skattelängden från 28 gårdar i Gothem + kyrkans.

Tidens gång
Sedan har mycket vatten flutit genom åar och myrar. Människor har kommit och gått, liksom sätten att få sin bärgning. Gårdarna byggdes upp och delades i parter vartefter släkter bredde ut sig. Mindre ställen kom till och hos alla med jord- och skogsbruk fanns fiske med, antingen enbart till den egna försörjningen eller som binäring. Självhushållning var en självklarhet. 
Numera är det bara några gårdar som kan försörja sig på jord och skog, och en enda yrkesbåt finns kvar. De flesta får medel till livhanken genom annat.

Och nu
Socknen är närmare 7 200 hektar med mycket skog, lång kustlinje, strandängar, bad, intressant natur, fiskelägen samt kulturbyggnader som tas om hand av Sockenföreningen. I sevärdheter kommer du kunna läsa om detta liksom om medeltida byggnationer och fornlämningar.

Antal människor som bott i socknen har växlat och var på 1800-talet omkring 700. I nutid är cirka 370 – 390 personer fast bosatta här. Den sista handelsboden lades ner 2004 och skolan 2007, blommar med gympapass, körer, författande av skrifter om Gothem. Sommaren 2020 kom den 7:e och sista sockenboken av en serie med mycket varierande innehåll om socknens historia och liv. Föreningslivet drivs nu i mycket av LRF, Röda Korset och framförallt Sockenföreningen.