Gothems Bygdegård

Här i Gothems bygdegård (för karta Se Samlingsplatser)  finns numera den centrala samlingspunkten i Gothem.

År 2000 hade det stått klart att den forna gamla Hemvärnsgården var i dåligt skick. Den hade länge fungerat som samlingsplats i socknen, men nu behövde något göras. Omfattande renoveringar skedde, särskilt under 2003. Det var ett stort arbete som gemensamt utfördes av socknens folk. Då skedde det i regi av Gothems Bygdegårdsförening. Men 2013 slogs den samman med Hembygdsföreningen liksom Idrottsföreningen till Gothems Sockenförening som förvaltar byggnaden.

Nu står den så fin med scen, stort samlingsrum, många bord och stolar liksom ett rejält kök och hall. Den hyrs ut till viktiga dagar som bröllopsfester, begravningsmåltider och årsdagar. Men bygdegården används också flitigt för aktiviteter som sockenföreningen står för ensamt, eller tillsammans med Röda Korset och LRF, till exempel kaffikalas, filmvisning, jul- och påskmiddag och möten.

Det är en välutrustad bygdegård med väl invanda firandetraditioner. Se vidare på Hemsidan hur du kan hyra den. (Se Bygdegården)

Bygdegården, 2013