Gothems Jaktförening

Kontaktperson: Arne Gahnström
Telefon: 070-3631938, eller 0488 342 47

Antal medlemmar: Drygt 40 st
Etableringsår: 1923

Verksamhetsbeskrivning:
Föreningen bedriver idag jakt och viltvård på ca 5300 hektar, viltvården omfattar bland annat utplantering av skogshare och fasan samt stödutfodring av vilt under svåra vintrar med mycket snö.

Allmän information om föreningen:
Gothems jaktförening bildades 27 dec 1923 av Rudolf Carlsson, Helmer Larsson och Timoteus Paulsson. Jaktstatistik har förts sedan 1978 och år 2002 tilldelade Svenska Jägarförbundet en premie till Gothems jaktförening för bland annat god jaktstatistik.

Statistik förs även fortsättningsvis. Den huvudsakliga jakten sker på fågel, räv, hare och numera alltmer på rådjur.